Dizayn və texnologiya sahəsində liderlikdən başqa, yenilikçi şirkətlər həm də insan və təbiətə hörmətlə yanaşması ilə xarakterizə olunur. Parador məhz belə şirkətlərdəndir.


Biz bir şirkət olaraq, sabit bir şəkildə çalışırıq. Parador bizim üçün cəmiyyət və müştərilərimizə qarşı məsuliyyət, sadiqlik deməkdir. Biz müştərilərimizə etibarlı yaşayış məhsulları təklif edirik. Aktiv meşə bərpası və yenilikçi istehsal  Parador istehsalını səciyyələndirən xüsusiyətlərindəndir. Biz istehsalat sirri (know how) sayəsində, təbii və təbii materiallardan hazırlanmış torpaq və divar panelləri istehsal edirik və məhsullarımız davamlı meşə təsərrüfatından əldə olunur. Biz yüksək ekoloji və keyfiyyət standartlarına cavab vermək üçün demək olar ki, bütün məhsulların üzərində Almaniya və Avstriyada  işləyib istehsal edirik. Beləliklə də, biz Parador döşəmə və panellərinin  keyfiyyət və davamlılıq tələblərinə cavab verməsinə nail oluruq.