Əməl sözdən öndədir: Parador şirkətinin məhsulları barədə fakt.


Parador şirkəti məhsullarının istehsalında ev şəraiti üçün yalnız sağlam olan sertifikatlaşdırılmış xammaldan istifadə edir.  Avropada Bərpa olunan Enerji Mərkəzindəki (ABEM) istehsal sahəmizdə biz şüa elektrik stansiyasından alınan, karbon qazsız və səmərəli 100% yaşıl elektrik enerjisindən istifadə edirik. Emal edilən taxta döşəmələrin istehsalında  ağac materiallarından istehsal olunması ilə yanaşı, bizim digər döşəmə və panellərimizin istehsalında istifadə olunan materiallar tamamilə yenidən təkrar istehsal materiallarından hazırlanır; misal üçün, laminat döşəmələrimizdə istifadə olunan dekor kağızları 100% təkrar istehsal kağızından hazırlanmışdır.

Parador şirkətinin bütün məhsulları möhkəm quruluş və davamlılıqlarına görə uzun müddətli istismar dövrünə uyğun olaraq seçilir. Biz enerji və material baxımından asanlıqla təkrar istehsal edilə bilən materiallardan bacardığımız qədər çox istifadə edirik. Emal edilən taxta döşəmələr xüsusilə karbon qazını özündə saxlayır ki, bunun da iqlimə müsbət təsiri vardır və istixana effektini azaltdığı sübut edilmişdir. Birinci dərəcəli enerji sərfiyyatı və istixana potensialı baxımından bizim məhsullar yüksək ekoloji balans göstəricilərinə sahibdir.