Ekoloji məhsul bəyannamələri (EPD) ekoloji tikintinin qiymətləndirilməsinin əsasını təşkil edir.

 Ekoloji məhsul bəyannamələri (EPD) ekoloji tikintinin qiymətləndirilməsinin əsasını təşkil edir. Bu bəyannamələr İSO standartları əsasında hazırlanıb, buna görə də, beynəlxalq səviyyədə əlaqələndirilir və dövlət satınalmalarında ekoloji tələbatlar üçün sübut kimi istifadə oluna bilər. Parador şirkətinin bütün laminat döşəmələri Tip III bəyannaməsi (İSO14025) ilə nişanlanıb və bu nişanda məhsulun ətraf mühitə təsirləri barədə məlumat verilir. Laminat döşəmələr birinci dərəcəli enerji tələbatı və istixana potensialı baxımından çox dəyərlidir.